Voorwaarden deelname

Lees deze voor aanmelding van je team even goed door om niet voor verrassingen komen te staan.

Senioren:

 • Voor alle seniorenteams geldt: spelers dienen ouder dan 18 jaar te zijn. Wel zijn er 3 dispensatiespelers ouder dan 16 jaar toegestaan. Spelers jonger dan 16 jaar zijn bij de senioren niet toegestaan. Neem bij vragen m.b.t. deze regel even contact op met de organisatie.
  • Om de speelsterkte van uw team goed in te kunnen schatten, verzoeken we u vriendelijk om de vragen
   hierover bij de aanmelding naar eer en geweten in te vullen.
   Bij de senioren kan in principe iedereen (met of zonder zaalvoetbal”ervaring”) meespelen. Wel houden we
   ons aan de volgende afspraken.
 • In de seniorenteams mogen absoluut niet meer dan 3 spelers uit een team hoger dan de 1e klasse van
  de KNVB meedoen. Dit alles geldt ook voor de finale-avond!
 • Er mag maximaal één topspeler (divisie) meedoen, mits dit voor aanvang van de eerste wedstrijd aan de
  toernooileiding wordt doorgegeven.
  Mocht uw team meer spelers op een hoger niveau hebben of geheel bestaan uit spelers op niveau 1e
  klasse of hoger, vraag dan om een uitnodiging voor de categorie Top Heren!

Veteranen:

 • Bij de veteranen geldt hetzelfde als bij de senioren, maar daarbij dienen alle spelers 35 jaar of ouder te
  zijn. Hierop is zeer beperkt en alleen na overleg vooraf met de organisatie dispensatie mogelijk!

Dames-/mixteams :

 • Deze categorie is speciaal voor damesteams en damesteams, die een paar heren in hun team hebben.
  In elk geval dienen er tijdens de wedstrijden in deze categorie steeds tenminste 3 dames in het veld te
  staan.
 • Heeft u een mixteam, dat vnl. uit heren bestaat, dan nodigen we u uit om in te schrijven voor de
  categorie senioren en bij de opmerkingen te vermelden, dat het om een mixteam gaat (mede i.v.m.
  toewijzing kleedkamers).

Bonte Pancrasser Avond :
Je bent helemaal vrij om zelf een team samen te stellen. Er zijn in principe geen voorwaarden wat betreft
speelsterkte, leeftijd en tenue (liefst zo origineel mogelijk).

 • Spelers dienen wel zoveel mogelijk 18+ te zijn. Dispensatiespelers vanaf 16+ zijn toegestaan, maar
  spelers jonger dan 16 jaar kunnen we in deze categorie (i.v.m. veiligheid) niet toestaan.
 • Deelname is alleen mogelijk voor teams waarin in elk geval tenminste één dame meespeelt!
 • Aanmelding voor deze categorie is alleen mogelijk na overleg met Mike (of Petra) van Sportcafé De
  Oostwal (aan de bar, 06-31948141 of sportcafedeoostwal@ziggo.nl).

Jeugd:

 • Bij de JMO-19 dienen alle spelers jonger dan 19 jaar te zijn, bij de JMO-17 zijn alle spelers jonger dan 17
  jaar, bij de JMO-15 jonger dan 15 jaar, bij de JMO-13 jonger dan 13 en bij de JMO-11 is iedereen jonger
  dan 11 jaar.
 • Met nadruk geven we aan dat teams ook uit meisjes of een mix van jongens en meisjes mag bestaan.
  Geef dat bij de aanmelding wel even aan (i.v.m. toewijzing kleedkamers).
 • Dispensatie is in principe alleen mogelijk volgens de regels van de KNVB en na overleg vooraf met de
  organisatie (Ron Gordebeke, 06-21184647 of rongordebeke1968@gmail.com).

Tot slot
In principe kan een speler tijdens het Kersttoernooi meedoen in meerdere teams en in meerdere
categorieën..
– Echter: een speler mag op één dagdeel (middag/avond) maar uitkomen in één team!
Op de finaleavond (die bestaat uit meerdere categorieën) mag men maar in één team per categorie
uitkomen!! Hierop zijn in principe geen uitzonderingen!
– Neem bij evt. “nood”gevallen altijd even vooraf contact op met de toernooileiding! Zij beslissen dan
of het evt. wordt toegestaan of niet. Bij geen overleg vooraf volgen er altijd sancties (zie toernooi-
reglement).

Wij wensen jullie allen een sportief en vooral heel gezellig toernooi toe!