Voorwaarden deelname

Lees voor de aanmelding van je team deze voorwaarden door om verrassingen te voorkomen.

Senioren:

 • Voor alle seniorenteams geldt: spelers dienen ouder dan 18 jaar te zijn. Wel zijn er drie dispensatiespelers ouder dan 16 jaar toegestaan. Spelers jonger dan 16 jaar zijn bij de senioren niet toegestaan. Neem bij vragen met betrekking tot deze regel even contact op met de organisatie.
  • Om de speelsterkte van je team goed te kunnen inschatten, verzoeken we je vriendelijk om de vragen hierover bij de aanmelding naar eer en geweten in te vullen. Bij de senioren kan in principe iedereen (met of zonder zaalvoetbal”ervaring”) meespelen. Wel houden we ons aan de volgende afspraken.
 • In de seniorenteams mogen absoluut niet meer dan drie spelers uit een team hoger dan de 1e klasse van de KNVB meedoen. Dit geldt ook voor de finale-avond!
 • Er mag maximaal één topspeler (divisie) meedoen, mits dit voor aanvang van de eerste wedstrijd aan de toernooileiding wordt doorgegeven.

Veteranen:

 • Bij de veteranen geldt hetzelfde als bij de senioren, maar daarbij dienen alle spelers 35 jaar of ouder te zijn. Hierop is zeer beperkt en alleen na overleg vooraf met de organisatie dispensatie mogelijk!

Dames-/mixteams :

 • Deze categorie is speciaal voor damesteams en damesteams met een paar heren. In elk geval dienen tijdens de wedstrijden in deze categorie steeds tenminste drie dames in het veld te staan.
 • Heb je een mixteam dat voornamelijk uit heren bestaat, dan nodigen we je uit om je in te schrijven voor de categorie senioren en bij de opmerkingen te vermelden, dat het om een mixteam gaat (mede i.v.m.
  toewijzing kleedkamers).

Jeugd:

 • Bij de JMO-19 dienen alle spelers jonger dan 19 jaar te zijn, bij de JMO-17 zijn alle spelers jonger dan 17 jaar, bij de JMO-15 jonger dan 15 jaar, bij de JMO-13 jonger dan 13 en bij de JMO-11 is iedereen jonger dan 11 jaar.
 • Met nadruk geven we aan dat teams ook uit meisjes of een mix van jongens en meisjes mag bestaan. Geef dit bij de aanmelding wel even aan (in verband met de toewijzing van de kleedkamers).
 • Dispensatie is in principe alleen mogelijk volgens de regels van de KNVB en na overleg vooraf met de organisatie (Ron Gordebeke: 06-21184647 of rongordebeke1968@gmail.com).

Tot slot
In principe kan een speler tijdens het Kersttoernooi meedoen in meerdere teams en in meerdere categorieën. Echter:

 • Een speler mag op één dagdeel (middag/avond) maar uitkomen in één team!
 • Neem bij eventuele ‘noodgevallen’ altijd even vooraf contact op met de toernooileiding. De leiding beslist dan of een speler eventueel ook voor een ander team kan uitkomen. Bij geen overleg vooraf volgen altijd sancties (zie toernooireglement).

Wij wensen je een sportief en vooral heel gezellig toernooi toe!