Toernooireglement

1. Alle deelnemende teams worden verzocht ruimschoots voor aanvang van hun eerste wedstrijd in de sporthal aanwezig te zijn. Men dient zich bij aankomst eerst even te melden bij de toernooileiding in de E.H.B.O.-ruimte achter in de sporthal. Teams die nog niet betaald hebben, dienen dit bij melding (dus vóór de eerste wedstrijd!) direct te voldoen, anders kan niet worden gespeeld.

2. In de meeste gevallen zijn er poules van 3, 4 of 5 teams, die een halve competitie spelen. De poulewinnaar is het team, dat in de desbetreffende poule de meeste wedstrijdpunten heeft behaald. Bij gelijk eindigen beslist het doelsaldo. Is dit ook gelijk? Dan telt het resultaat van de onderlinge wedstrijd tussen de gelijk geëindigde teams. Mocht dit ook gelijk zijn, dan beslist het aantal voor gescoorde doelpunten. Is er op bovenstaande manier nog geen beslissing gevallen, dan nemen de betreffende teams aan het einde van de avond elk drie strafschoppen, eventueel meer en om en om, tot er een beslissing valt.

3. Bij de senioren spelen de poulewinaars op de finale-avond tegen elkaar. De kampioen krijgt de wisselbeker; voor de plaatsen 1 t/m 4 is er sowieso een hapje en een drankje.

De veteranen/oldies spelen in poules tegen elkaar. Daarna spelen de nrs. 1 van de poules tegen elkaar om de eerste plaats, evenals de nrs. 2 voor de derde en de nrs. 3 voor de vijfde plaats. De nr. 4 van de poule met 4 teams is uitgespeeld en automatisch 7e geworden. De kampioen krijgt de Jan Schipper Wisselbokaal – voor de plaatsen 1 t/m 3 en nr. 7 is er een hapje en een drankje.

Bij de dames is de eindstand in de poule ook de eindstand van het toernooi. De poulewinnaar ontvangt de wisselbeker – voor de plaatsen 1 t/m 3 en de nr. 9 is er een hapje en een drankje.

Bij de jeugd JMO-11 spelen de teams een halve competitie in 2 poules tegen elkaar met daarna finalewedstrijden om de plaatsen 1 t/m 8. De winnaar krijgt de wisselbeker en er zijn ook prijsjes beschikbaar voor de nrs. 1, 2 en 8.

Bij de jeugd JMO-15, JMO-17 en JMO-19 is de stand in de poule tevens de eindstand.

De winnaar in elke categorie (jeugd) krijgt een wisselbeker + een hapje en een drankje, terwijl er ook prijzen beschikbaar zijn voor de 2e plaats.

3a. Bij een gelijke eindstand na een finalewedstrijd worden direct na afloop strafschoppen genomen volgens de in punt 2 vermelde procedure.

4. Er wordt gespeeld volgens de officiële regels van de K.N.V.B. en alle wedstrijden staan onder leiding van officiële, ervaren K.N.V.B. scheidsrechters.

5. Tenzij anders in het programma is vermeld, duren de poulewedstrijden 19 minuten zonder wisseling van speelhelft. In een paar categorieën (o.a. Bonte Pancrasser Avond) hanteren we een speeltijd van 14 minuten. Op de finale-avond duren alle wedstrijden 20 minuten.

6. Alle wedstrijden dienen zo veel mogelijk op tijd te beginnen, dus de coaches worden verzocht er op toe te zien dat de teams 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd gereed staan. Intrappen voor de wedstrijd (ook buiten de lijnen) is niet toegestaan.

7. Te laat komen of op een andere manier verstoren van het wedstrijdschema door een team wordt bestraft met een reglementaire 3 – 0 nederlaag.

8. Het team, dat als eerste genoemd staat in het wedstrijdprogramma, stelt zich op aan de linkerzijde van de hal, gezien van de tribune, en neemt de aftrap. Snel opstellen is noodzakelijk (de tijd wordt direct gestart)! Als de tenues van teams te veel op elkaar lijken, zijn overgooiers voor het eerstgenoemde team bij de toernooileiding beschikbaar. Deze moeten na de wedstrijd ook direct weer worden ingeleverd!

9. In een team uit de categorie senioren mogen niet meer dan 2 spelers uit een topklasse- of divisieteam (KNVB) meedoen!! Dit geldt ook voor de finaleavond!! Indien men toch over een derde speler uit deze categorie beschikt, dient contact opgenomen te worden met de toernooileiding.

9a. Leeftijd van spelers in de senioren is 18+. Niet meer dan 3 spelers mogen 18 jaar of jonger zijn, maar spelers onder de 16 jaar zijn bij de senioren niet toegestaan (i.v.m. veiligheid).

9b. Bij de Bonte Pancrasser Avond mogen spelers niet jonger dan 16 jaar zijn.

9c. Bij de veteranen geldt hetzelfde als bij senioren, maar daarbij dienen alle spelers 35 jaar of ouder te zijn. Hierop is slechts zeer beperkt dispensatie mogelijk!

9d. Bij de jeugd JMO-19 dienen alle spelers 18 jaar of jonger te zijn; bij de JMO-17 is dat 16 jaar of jonger; bij de JMO-15 14 jaar of jonger, bij de JMO-13 is dat 12 jaar of jonger en bij de JMO-11 is dat 10 jaar of jonger. Dispensatie alleen mogelijk in bijzondere gevallen en/of na overleg vooraf met de organisatie (Ron Gordebeke).

9e. Bij mixteams dienen tijdens de wedstrijden steeds tenminste 3 dames in het veld te staan.

10. Een speler mag op één dagdeel maar uitkomen in één team! Op de finaleavond (die kan bestaan uit meerdere categorieën) mag men maar in één team per categorie uitkomen!! Hierop zijn in principe geen uitzonderingen!

11. Een coach mag een (jeugd)speler, die al eerder in hetzelfde dagdeel bij een ander team gevoetbald heeft, alleen opstellen, als hij daarvoor voor aanvang van de wedstrijd toestemming gekregen heeft van de toernooileiding.

11a. Wordt een ongerechtigde speler geconstateerd voor aanvang van de wedstrijd, dan zal de toernooileiding de betreffende speler of speelster verbieden aan de wedstrijd deel te nemen.

11b. Wordt een dergelijke overtreding pas geconstateerd, nadat de wedstrijd al is aangevangen, dan krijgt het betreffende team een reglementaire 0 – 3 nederlaag.

11c. Blijft een ongerechtigde speler ondanks sancties toch meespelen, dan zal het team de avond verder buiten mededinging meespelen. Alle behaalde resultaten zullen dan ongeldig worden verklaard en het team eindigt op de laatste plaats in de poule.

12. Beslissingen van de scheidsrechter en toernooileiding zijn bindend; protesten in welke vorm dan ook, worden niet in behandeling genomen. Scheidsrechters mogen (via time-out) door de toernooileiding gewezen worden op door hen gesignaleerde problemen en beslissen dan.

12a. Voor spelers, die door de scheidsrechter met een directe rode kaart van het veld zijn gestuurd, geldt het volgende:

directe rode kaart voor grove overtreding (artikel 12), belediging of agressie = voor de rest

van het toernooi geschorst – ongeacht het team waarin gespeeld wordt!!!

directe rode kaart voor bijv. handsbal = uitsluiting voor de rest van de speelavond.

Bij 2 x geel = rood volgt alleen uitsluiting voor de rest van de speelavond.

Indien een wedstrijd moet worden gestaakt is het schuldige team van verdere deelneming aan het toernooi uitgesloten (wordt gediskwalificeerd met verlies van resultaten).

12b. Het beledigen van scheidsrechters en tijdwaarneming (ook na een wedstrijd!) wordt absoluut niet getolereerd en levert direct een rode kaart op voor de desbetreffende speler of coach!

12c. Dronkenschap van een team of een speler tijdens een wedstrijd kan reden zijn om de wedstrijd niet te laten spelen of te staken en betreffende speler cq. team verder uit te sluiten. Het meenemen van glaswerk in de hal of naar de kleedkamers is niet toegestaan!!

12d. Teams die zich buiten de wedstrijden om (bijv. in de kleedkamer) misdragen zullen, na een officiële waarschuwing, evt. ook uitgesloten worden van verdere deelneming.

13. Voor de teams op Bonte Pancrasser Avond gelden alleen de volgende bepalingen uit dit reglement: nr.1, 6, 7, 8, 9b, 12, 12c en d. Zie voor de rest de bijbehorende pagina.

Noch de organisatie, noch Sportcafé De Oostwal stelt zich verantwoordelijk voor vermissing van of schade aan eigendommen. Neem daarom waardevolle spullen in een tas mee de zaal in. Verder doet elk team aan de wedstrijden van dit toernooi mee voor eigen risico.

Het organisatiecomité wenst alle teams veel plezier en succes!